PRAKSA


Nekatere izbrane zadeve iz prakse Odvetniške pisarne Bucik:

 • Svetovanje kitajski trgovski in investicijski družbi s hčerinskim podjetjem na Nizozemskem glede ustanovitve hčerinske družbe / predstavništva v Sloveniji z namenom opravljanja logističnih storitev in storitev cestnega prevoza.


 • Svetovanje slovenskemu tehnološkemu podjetju in zastopanje pred sodišči v Nemčiji v sporu zaradi plačila po pogodbi o razvoju in izdelavi avtomatizacije delovnega procesa. Potem ko je stranka dostavila robot in opremo končnemu kupcu v Nemčiji, enemu od vodilnih svetovnih podjetij na področju tehnologije površinske obdelave, je njen nemški poslovni partner odstopil od pogodbe, zavrnil plačilo zadnjega obroka po pogodbi in zahteval odškodnino zaradi zamude pri dobavi.


 • Zastopanje italijanske državljanke proti državljanu Nemčije, dediču dolžnika, pred sodišči v Nemčiji v postopkih izvršbe večih sodb italijanskih sodišč. Premoženje dolžnika (zapustnika) se je nahajalo v Švici in Lichtensteinu.


 • Zastopanje slovenskega transportnega podjetja proti nemškemu logističnemu podjetju pred sodišči v Nemčiji v postopkih izterjave plačil za prevoze blaga v večih državah EU.

 • Svetovanje in zastopanje nemškega gradbenega podjetnika pri ustanovitvi podjetja v Sloveniji in izvajanju gradbene dejavnosti v Sloveniji in Nemčiji, ki je zajemalo gradbeno, korporacijsko, gospodarsko, delovno in migracijsko pravo, kot tudi finančno in davčno pravo.

 • Zastopanje slovenskega podjetja v delovnopravnem sporu pred delovnim sodiščem v Nemčiji, kjer je tožnik, nemški državljan, s podjetjem sklenil pogodbo o zunanjem izvajanju storitev (outsourcing services contract), nato pa zahteval ugotovitev obstoja delovnega razmerja pri podjetju, z vsemi pravicami iz delovnega razmerja.

 • Svetovanje večinskemu družbeniku nemške GmbH v zvezi z različnimi vprašanji korporacijskega prava, predvsem glede skupščine družbenikov, izključitve družbenika, izplačila poslovnega deleža izključenega družbenika, prenehanja družbe, prepovedi konkurence družbenikov ter glede postavitve in odpoklica poslovodij družbe.

 • Zastopanje ene od vodilnih italijanskih zavarovalnic pri uveljavljanju njenih pravic do povzročitelja škode v Nemčiji. Zavarovalnica je uveljavljala povrnitev zavarovalnine, ki jo je zavarovanki, znani italijanski modni hiši, plačala za škodo, nastalo v požaru v enem od nakupovalnih centrov v Berlinu.

 • Svetovanje italijanskim podjetnikom pri ustanovitvi podjetja za najem luksuznih avtomobilov v Sloveniji in ustanovitve podružnice v Italiji na podlagi temeljne svoboščine EU do prostega pretoka storitev. Storitve pisarne so zajemale sestavo družbene pogodbe, zastopanje na skupščini družbenikov, vpis družbe v sodni register, sestavo pogodb o zaposlitvi ter svetovanje na področju transportnega, gospodarskega in davčnega prava.


 • Zastopanje italijanske skupine podjetij, uvoznici proizvodov iz Kitajske, proti večim evropskim  proizvajalcem avtomobilov v kompleksnem sporu zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine in varstva konkurence, vključno z zastopanjem v postopkih pred evropskimi carinskimi organi in v pravdnih postopkih pred sodišči v Sloveniji.

 • Svetovanje in zastopanje stečajnega upravitelja nemške gospodarske družbe, večinske tihe družbenice slovenske gospodarske družbe, prav tako v stečaju, glede vprašanj korporacijskega prava, industrijske lastnine in stečajnega prava.

 • Svetovanje nemški zvezni deželi (Bundesland) glede izterjave denarnih terjatev  ter zavarovanjem terjatev v Sloveniji.    

 • Zastopanje varčevalcev Ljubljanske banke, Ljubljana. V zadevi Ljubljanska banka je več kot 40.000 varčevalcev banke zahtevalo izplačilo njihovih "starih deviznih vlog", skupni znesek njihovih terjatev je presegal 500 milijonov evrov. V tej zadevi, v kateri je odločilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, so sodišča obravnavala ne samo vprašanja prestrukturiranja in insolventnosti banke, jamčevanja banke za vloge v banki, varstva varčevalcev in človekovih pravic, temveč tudi vprašanja nasledstva (sukcesije) bivše Jugoslavije in zadolženosti Republike Slovenije.

 • Svetovanje mednarodnemu podjetju v zvezi z gradnjo in nakupom jadrnice visokega cenovnega razreda, vključno s financiranjem in zavarovanjem.

 • Svetovanje investitorju v sporu proti eni največjih švicarskih bank in zastopanje v postopku pred Sodiščem Kantona Zürich v postopku za plačilo odškodnine za škodo, nastalo zaradi napake banke pri izvedbi borzne transakcije.


 
Pisarna Ljubljana
ODVETNIŠKA PISARNA BUCIK, Kotnikova ul. 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: External link opens in new tab or window+386 1 232 1960 E: info@bucik-law.com

Pisarna München
RECHTSANWALTSKANZLEI BUCIK, Plinganserstr. 24, 81369 München, Nemčija
T: External link opens in new tab or window+49 89 9973 0955 E: info@bucik-law.com

Pisarna Padova
STUDIO LEGALE BUCIK, Piazza De Gasperi, n.45/A, 35131 Padova, Italija
T: External link opens in new tab or window+39 3339491295 E: info@bucik-law.com